De makelaar die zich niet aanpast, wordt de verliezer van de toekomst. Dat is puur Darwinisme.

De voorbije 35 jaar heb ik commerciële en verzekeringstechnische functies uitgevoerd in de Nederlandse en de Belgische verzekeringssector. Ik was onder meer manager/zaakvoerder en consultant voor maatschappijen en hun bemiddelaars. En ik heb zelf een advieskantoor gestart en uitgebouwd op het gebied van verzekeringen, pensioen, financiële planning en risicomanagement. Zonder meer een bijzonder boeiend parcours waarin ik ondertussen een rode draad heb kunnen ontdekken.

Heel klantgericht en heel commercieel

Waar ik ook aan de slag ging en ongeacht de functie, raakte ik steevast betrokken bij het opzetten, vernieuwen en transformeren van bedrijven die zich voornamen om voortaan heel klantgericht maar tegelijk ook heel commercieel tewerken. Vaak mondde de transformatie uit in een succesvolle doorstart. De weerstand en hindernissen die daarbij moesten overbrugd worden, bleken 
achteraf steevast nuttige leermomenten. 

De noodzaak van een herdacht businessmodel

Zowel de goede als de slechte ervaringen hebben mij heel wat bijgeleerd over de sector en de uitdagingen waar verzekeringsagenten, -makelaars en -bemiddelaars, maar natuurlijk ook verzekeraars voor staan.

De drastisch veranderende markt, de toegenomen transparantie en de zappende klanten laten hen geen andere keuze dan hun businessmodel opnieuw uit te vinden. Voor de klant is dat een kans om gebruik te maken van een dienstverlening die beter aansluit bij zijn behoeften, terwijl de financieel dienstverlener de mogelijkheid krijgt zijn aanpak te herdenken op basis van een waardegedreven en commercieel efficiënte aanpak.

Broker Business Boost Programma®

Precies dat is het doel van het Broker Business Boost Programma® dat ik op basis van mijn jarenlange ervaring met veranderingstrajecten in de verzekeringssector heb uitgewerkt. Ik hoop dat ik daar ook jou, via mijn masterclasses, mijn coachingprogramma’s of mijn boek ‘Van commissie naar factuur?’ mee kan inspireren.

Verzekeringsmakelaars zouden tegenwoordig eens goed moeten stilstaan bij de vraag waarom en vooral hoe en voor wie ze hun bedrijfsmodel best aanpassen. Jan deelt met zijn klanten een methodiek die hij succesvol heeft toegepast en levert een pak direct bruikbare tools. Hij inspireert om actie te ondernemen en gebruik te maken van kansen en opportuniteiten. Je ontdekt zo hoe je succesvol kan inzetten op de juiste klant die morgen graag zal willen betalen voor wat hij krijgt.

Hugo Pint, Akses Financial Coaching

Wie succesvol wil ondernemen moet zichzelf continu in vraag stellen. Jan helpt je om de juiste vragen te stellen en reikt een duidelijk concept en concrete tips aan voor het volledige traject van vraagstelling tot implementatie van genomen beslissingen. In die zin beschouw ik hem en zijn boek als een uitstekende “compagnon de route” voor elke ondernemer in de verzekeringssector.

Koen Druyts, Swaegers Verzekering