Coaching en begeleiding van verzekeringsbemiddelaars die op een klantgerichte én commerciële wijze meerwaarde willen creëren

Het is mijn persoonlijke en zakelijke missie om 35 jaar sectorervaring in te zetten voor andere ondernemers en hen doelgericht te coachen. Een analyse van hoe jij vandaag als verzekeringsbemiddelaar of -kantoor werkt, vormt daarbij het vertrekpunt. 

We gaan vervolgens op zoek naar nieuwe opportuniteiten om voor jouw klanten waarde te creëren en de commerciële efficiëntie en effectiviteit van je kantoor te optimaliseren.

In 6 maanden naar een businessmodel voor verzekeringsbemiddelaars van morgen

Het Broker Business Boost Programma® dat ik heb uitgewerkt, is samengesteld uit verschillende, en los van elkaar in te zetten modules. In het geïntegreerde totaalprogramma doorlopen we, samen met jou als zaakvoerder en je commerciëlen en/of back-officemedewerkers, in 6 maanden tijd vier logisch samenhangende en zeer op de praktijk gerichte modules.

Financieel advies als succesvol businessmodel
(basis = 3 dagen)

5-daags topprogramma

Het kantoor in optima forma
(basis = 9 dagen)

15-daags topprogramma

Een Go-to-Market die oplevert
(basis = 3 dagen)

7-daags topprogramma

Adviserend verkopen als topsport
(basis = 3 dagen)

5-daags topprogramma

Het is ook mogelijk om in te tekenen op de afzonderlijke onderdelen

1

Financieel advies als succesvol businessmodel

Van de analyse van je bestaand bedrijfsmodel naar een nieuwe manier van 
meerwaardecreatie.

 • We nemen je bestaande bedrijfsmodel onder de loep.
 • We werken het gewenste businessmodel uit.
 • We maken een praktische klantsegmentatie.
 • We formuleren voor ieder segment een specifieke waardepropositie (jouw aanbod).
 • We kijken naar de distributiekanalen en relaties die je onderhoudt met je klanten.
 • We bepalen concrete doelstellingen.
 • We rekenen het businessmodel door.

Bij het Basis Programma van 3 dagen zijn twee vervolgbijeenkomsten van een halve dag inbegrepen en begeleiden wij jou intensief op afstand (via skype, telefoon of mail). Bij het Top Programma van 5 dagen vinden de twee vervolgbijeenkomsten van een ganse dag plaats bij jou op kantoor en verzorgen wij ook de uitwerking en presentatie van je (nieuwe) businessmodel.

2

Je kantoor in optima forma

Van de analyse van je interne processen naar een nieuwe manier van werken en aansturen per medewerker.

 • Mede op basis van Lean Six Sigma methodieken lichten we de interne processen door en toetsen we ze op effectiviteit en bijdrage aan je ambitie en missie. 
 • We wegen opties voor verbeteringen af op haalbaarheid.
 • Bij uitbesteding van activiteiten delen we checklisten, ervaringen en tips.
 • We passen functiebeschrijvingen aan of we stellen ze op.
 • We reiken effectieve overlegstructuren, aansturingsmanieren en rapporteringsmethoden aan.
 • We stellen SMART objectieven en KPI’s vast per medewerker en/of functie en helpen je met het opzetten van een praktisch "dashboard" om deze op te kunnen volgen.

Bij het Basis Programma van 9 dagen zijn inbegrepen: een audit op basis van gestructureerde vragenlijsten en 4 bezoeken aan jouw kantoor, een rapport met concrete aanbevelingen en een plan van aanpak voor verbeteringen. Je wordt vervolgens intensief begeleid op afstand (via skype, telefoon of mail). Bij het Top Programma van 15 dagen vinden bovendien uitgebreide metingen en analyses plaats op jouw kantoor en gaan wij dieper in op specifieke omstandigheden. Begeleiding vindt hier zoveel mogelijk plaats bij jou op kantoor.

3

Een go-to-market die oplevert

Afhankelijk van je kantoorsituatie werken we een concreet plan uit voor elk klantensegment.

 • We zetten de segmentatie individueel voort per commerciële voor zijn of haar portfolio.
 • We stellen werkbare account- en businessplannen op per klantsegment.
 • We ontwikkelen concrete en praktische marktbewerkingsprogramma’s.
 • We hebben een arsenaal aan in de praktijk beproefde scripts, brochures, promotiemiddelen en mailingteksten die we aanpassen aan jouw specifieke kantoorsituatie.

Bij het Basis Programma van 3 dagen geven wij jou tal van concrete en op jouw kantoor geënte tools en middelen om de klantgerichtheid en de commerciële effectiviteit drastisch te verbeteren. Wij begeleiden je vervolgens intensief op afstand (via skype, telefoon of mail). Bij het Top Programma van 7 dagen verzorgen wij bovendien de implementatie in jouw kantoor, samen met je medewerkers.

4

Een topsport aanpak in adviserend verkopen

Intensieve praktijkgerichte training voor de particuliere markt of de bedrijvenmarkt.

 • Alle medewerkers krijgen een intensieve, interactieve en zeer praktijkgerichte training in adviserend verkopen.
 • Zij maken zich een beproefde en effectieve adviesmethodiek eigen voor de particuliere markt en/of de bedrijvenmarkt (middels het Dynamisch Personal Finance Plan® en het Dynamisch Business Model®).
 • De kantoorspecifieke inhoud wordt samen met de medewerkers ingevuld en is niet vrijblijvend: alles wordt met eigen klanten in de praktijk gebracht.
 • De aanpak wordt strak opgevolgd en afgetoetst bij de betrokken klanten.
 • Praktijkervaringen worden onderling uitgewisseld, aangevuld met best practices en omgezet in een persoonlijk commercieel plan per medewerker.

Bij het Basis Programma van 3 dagen starten wij met een gecomprimeerd dagprogramma en begeleiden wij jou(w medewerkers) tijdens twee vervolgsessies. Bij het Top Programma is er bovendien een seminarie van 2 dagen, assesments en een 360° spiegel van jouw commerciëlen onder hun klanten en krijg jij als zaakvoerder een Train-the-Trainer programma.

Resultaat

Op het einde van het programma moet je in staat zijn om met minder inspanningen een meerverkoop tot 50 procent te realiseren en is je rendabel welzijn als zaakvoerder of bemiddelaar significant gestegen.

Maak een afspraakBetaal slechts 70% van je opleiding of begeleiding
door gebruik te maken van de KMO-portefeuille

Verzekeringsmakelaars zouden tegenwoordig eens goed moeten stilstaan bij de vraag waarom en vooral hoe en voor wie ze hun bedrijfsmodel best aanpassen. Jan deelt met zijn klanten een methodiek die hij succesvol heeft toegepast en levert een pak direct bruikbare tools. Hij inspireert om actie te ondernemen en gebruik te maken van kansen en opportuniteiten. Je ontdekt zo hoe je succesvol kan inzetten op de juiste klant die morgen graag zal willen betalen voor wat hij krijgt.

Hugo Pint, Akses Financial Coaching

Wie succesvol wil ondernemen moet zichzelf continu in vraag stellen. Jan helpt je ondermeer met zijn boek om de juiste vragen te stellen en reikt een duidelijk concept en concrete tips aan voor het volledige traject van vraagstelling tot implementatie van genomen beslissingen. In die zin beschouw ik hem als een uitstekende “compagnon de route” voor elke ondernemer in de verzekeringssector.

Koen Druyts, Swaegers Verzekering

Hoe ik jou concreet verder kan helpen

In een telefonisch gesprek tast ik vooraf af of mijn aanpak en mijn manier van werken interessant voor jou kunnen zijn. 

Vervolgens maken we een afspraak voor een diepgaander gesprek van ondernemer tot ondernemer bij jou op kantoor. Dan nodig ik je uit om online de volledige zelftest voor adviseurs en de audit van je bedrijfsmodel te doen. In dit gesprek gaan we ook na welke formule best zal aanslaan.

Maak een afspraakBetaal slechts 70% van je opleiding of begeleiding
door gebruik te maken van de KMO-portefeuille