Krijg inzicht in je bedrijfsmodel

Vooraleer je aan een nieuw en effectiever bedrijfsmodel kan beginnen werken, moet je inzicht krijgen in de manier waarop je vandaag met je klanten omgaat, meerwaarde creëert en geld verdient. Aan de hand van de online audit krijg je inzicht in de belangrijkste onderdelen van je huidige bedrijfsmodel en waar je kan optimaliseren. Na het invullen ontvang je direct een actieplan in pdf-vorm.

Vraag je online audit aan


Gebaseerd op het Canvas Businessmodel

Ik baseer mij voor de online audit van je bedrijf op het Canvas Businessmodel van Osterwalder & Pigneur. Het laat mij toe om op een snelle en overzichtelijke manier een beeld te krijgen van je activiteiten en je verdienmodel. Het klassieke Canvas Businessmodel bestaat uit negen met elkaar samenhangende bouwstenen. Mijn Canvasmodel beschrijft de manier waarop je werkt en geld verdient aan de hand van elf bouwstenen.

De fundering en het dak van jouw onderneming

Om het businessmodel van financiële advieskantoren volledig te kunnen vatten, heb ik twee essentiële bouwstenen toegevoegd. Dat zijn: de strategie en de dagdagelijkse verkoop- en adviespraktijk. Ik beschouw dit als respectievelijk de fundering en het dak van het huis waarin je onderneming zich goed moet voelen.

1. Klantensegmenten

Welke klantengroepen wil je bedienen? Wat zijn hun behoeften? Bespreek hun aankoopgedrag (behoeften, koopkracht, bestedingspatroon, ...) Wat kan hun aankoopbedrag beïnvloeden? Hoe zal je ze benaderen?

2. Waardepropositie

Welke producten of diensten biedt je aan? Welke problemen los je op of in welke behoeften voor-zie je? Wat is jouw ‘gat in de markt’? Waarom kiezen je klanten voor jou en niet voor je concurrent?

3. Kanalen

Via welke kanalen (communicatie-, distributie- en verkoopkanalen) bereiken je producten en diensten de klant? Hoe worden klanten (groepen) op de hoogte gehouden van uw aanbod? Welk imago wil je uitstralen?

4. Klantenrelaties

Op welke manier onderhoud je een relatie met je verschillende klantengroepen? Hoe maak je je bekend?

5. Inkomstenstromen

Hoe verdien je geld? Hoe kun je aanvullende bronnen van inkomsten ontwikkelen?

6. Kernmiddelen

Het geheel van middelen en mensen die je nodig hebt om je klanten te bedienen.

7. Kernprocessen

Wat zijn je kernactiviteiten en processen? Wie doet wat in je on¬derneming? Hoe ziet de weekplaning eruit?

8. Strategische partners

Wie zijn de belangrijkste partners met wie je samenwerkt? Welke samenwerkingsverbanden zijn essenti¬eel? Welke diensten leveren ze? Met welke leveranciers werk je samen en waarom?

9. Kostenstructuur

Wat zijn je belangrijkste kosten?

Vraag je online audit aan